प्रचारकहरू

इभिनरूड जॉनसन सुजुकीका लागि प्रोपेलरहरू

पिन ड्राइभ:

2 - 4 HP अल्युमिनियम प्रतिस्थापन प्रोपेलर (6-1 / 8 x 4-1 / 3)

4 - 8 HP एल्युमिनियम प्रोपेलर OMC इभिनरूड जॉनसनका लागि (पिन ड्राइभ)

OMC (5 x 8-7 / 1) पिन ड्राइवको लागि 2 HP एल्युमिनियम प्रतिस्थापन प्रोपेलरहरू

5.5 - 6 HP एल्युमिनियम प्रोप्स जॉनसन इभिनरूड (पिन ड्राइभ) को लागि

सुजुकी Al-स्ट्रोक (पिन ड्राइभ) को लागि H एचपी एल्युमिनियम प्रोप्स

6 - 15 जॉनसन ईनिनडुड (पिन ड्राइभ) को लागि एचपी एल्युमिनियम प्रोभेलर

10 - 28 जॉनसन ईनिनडुड (पिन ड्राइभ) को लागि एचपी एल्युमिनियम प्रोभेलर

25 - 40 जॉनसन ईनिनडुड (पिन ड्राइभ) को लागि एचपी एल्युमिनियम प्रोभेलर

50 एचपी प्रोप्स ईनिन्रूड जॉनसन वी-एक्सएनक्स एक्सएनक्स, एक्सएनक्स (पिन ड्राइभ) को लागी

60 - जॉनसन ईनिनडुड वी-एक्सएनक्स (पिन ड्राइभ) को लागि 90 एचपी एल्यूमीनियम प्रोभेलर

100 HP एल्युमिनियम प्रोपेलर V-4 (पिन ड्राइव) को लागी 1966-1968

10 स्पलाइन

9.9 & 15 HP 4- स्ट्रोक एल्यूमिनियम प्रोपेलर जोनसन इभिनरूड र सुजुकीको लागि (10 Spline Thru Hub Exhaust)

25-30 HP 4- स्ट्रोक, एल्युमिनियम र स्टेनलेस स्टील प्रोपेलर, 3 ईन्च गियरकेस, 10 टूथ स्प्लिन

12 स्पलाइन

In--4 एचपी एल्युमिनियम प्रोपेलरहरू इभिनरूड जॉनसन BRP--स्ट्रोक १२ स्प्लिनका लागि

जोनसन इभिनरूड बीआरपी (9.8 स्प्लिन थ्रु हब एक्जॉस्ट) को लागि 12 HP एल्युमिनियम प्रोपेलर

13 स्पलाइन

8, 9.9 - जोनसन इभिनरूड 15 स्प्लिन र थ्रु हब एक्जॉस्टको लागि 13 एल्युमिनियम प्रोपेलर)

,, 8।,, १ H HP प्रोपेलर (--स्ट्रोक) इभिनरूड जॉनसन १ Sp स्प्लिन र थ्रु हब एक्जॉस्ट

१० - २ns एचपी एल्युमिनियम प्रोपेलर जॉनसन इभिनरूड १ Sp स्प्लि ड्राइव र नन-थ्रु हब एक्जॉस्ट (स्प्लिट गियरकेस) का लागि

--० - H 40 एचपी एल्युमिनियम प्रोपेलर साना -75- / / "" सानो गियरकेसका लागि (थ्रू हब एक्जॉस्ट)

--० - H 40 एचपी स्टेनलेस स्टील प्रोपलर साना -75--3 / G "सानो गियरकेस (थ्रु हब एक्जॉस्ट) को लागी

40 - 50 HP Evinrude Johnson BRP (4-Stroke) एल्युमिनियम, 13 स्पलाइन, 3-1 / 4 गियरकेस

40 - 50 HP Evinrude Johnson BRP (4-Stroke) स्टेनलेस स्टील प्रोपेलर, 13 स्पलाइन, 3-1 / 4 गियरकेस

-०-60० एचपी एल्युमिनियम र स्टेनलेस स्टील प्रोपेलर (--स्ट्रोक) ठूलो -70-११ / "" गियरकेस

85 - 140 एच - एक्सएनएक्सएक्स गियरसेजका लागि एचपी एल्युमिनियम प्रोभेलर (एक्सएनएक्सएक्स स्पलाइन र थ्रो-हब निकास)

85 - 140 एच-एक्सएनक्सएक्स गियरसेजका लागि एचपी स्टेनलेस स्टील प्रोभेलर (एक्सएनएमएक्सएक्स स्लाइन र थ्रो-हब निकास)

--० - १ H० एचपी एल्युमिनियम प्रोपेलर ठूलो -40-१-१ / "" ठूला गियरकेस र थ्रु-हब एक्जॉस्टको लागि

--० - १ H० एचपी स्टेनलेस स्टील प्रोपेलर ठूला -40-११ / "" ठूला गियरकेस र थ्रु-हब एक्जॉस्टको लागि

१ Sp स्पलाइन (OMC स्टर्न ड्राइव)

एल्युमिनियम OMC स्टर्न ड्राइव (१ Sp Spline) प्रोपेलरहरू

स्टेनलेस स्टील OMC स्टर्न ड्राइव (१ Sp Spline) प्रोपेलरहरू

14 स्पलाइन

एक्सएनयूएमएक्स - एक्सएनयूएमएक्स एचपी अल्युमिनियम र एसएस प्रोपेलरहरू जॉनसन इविन्रूड (थ्रु हब एक्जॉस्ट), एक्सएनयूएमएक्स स्प्लिन, एक्सएनयूएमएक्स "गियरकेसका लागि

स्पलाइन ड्राइभ र थ्रु-हब निकास (14 स्पलाइन), 15 HP 4-Stroke, 2012-Newer

15 स्पलाइन

- ० - १ H० HP (--स्ट्रोक) एल्युमिनियम र स्टेनलेस स्टील, (१ Sp Spline र Thru-Hub Exhaust)

90 - 300 एच - एक्सएनएक्सएक्स गियरसेजका लागि एचपी एल्युमिनियम प्रोभेलर (एक्सएनएक्सएक्स स्पलाइन र थ्रो-हब निकास)

90 - 300 एच-एक्सएनक्सएक्स गियरसेजका लागि एचपी स्टेनलेस स्टील प्रोभेलर (एक्सएनएमएक्सएक्स स्लाइन र थ्रो-हब निकास)

२०० र २२200 एचपी (--स्ट्रोक), मिशिगन एल्युमिनियम प्रोपेलर्स - -225--4 / ”” गियरकेस - १ Sp स्प्लि

२०० र २२200 एचपी, (--स्ट्रोक), मिशिगन स्टेनलेस स्टील प्रोपेलर्स - -225--4 / ”" गियरकेस - १ Sp स्प्लि

१ 150० - H०० एचपी, इभिनरूड ई-टेक, G300 गियरकेस एल्युमिनियम प्रोपेलरहरू - १ Sp स्पिन

१ 150० - H०० एचपी, इभिनरूड ई-टेक, G300 गियरकेस स्टेनलेस स्टील प्रोपेलर्स - १ Sp स्पलाइन

बीआरपी इविन्रूड जॉनसन V6 १-150०-300०० एचपी र -90 ०-११130० एचपी, २ 25 "शाफ्ट, २-स्ट्रोक एल्युमिनियम प्रोपेलर

बीआरपी इविन्रूड जॉनसन V6 १-150०-300०० एचपी र -90 ०-११130० एचपी, २ 25 "शाफ्ट, २-स्ट्रोक स्टेनलेस स्टील प्रोपेलर्स

BRP इविन्रुड जॉनसन ईन्टरचेन्जबल प्रोपेलर हब सिस्टमहरू

मिशिगन -90 ०- .०० • V-6 (-4--3 / ”") GEARCASE (E-TEC समावेश गर्दछ® र E-TEC® HO 25 "शाफ्ट लम्बाई) एल्युमिनियम प्रोपेलरहरू

मिशिगन -90 ०- .०० • V-6 (-4--3 / ”") GEARCASE (E-TEC समावेश गर्दछ® र E-TEC® HO 25 "शाफ्ट लम्बाई) स्टेनलेस स्टील प्रोपेलरहरू

१ Sp स्पलाइन (OMC स्टर्न ड्राइव)

एल्युमिनियम OMC स्टर्न ड्राइव (१ Sp Spline) प्रोपेलरहरू

स्टेनलेस स्टील OMC स्टर्न ड्राइव (१ Sp Spline) प्रोपेलरहरू

19 स्पलाइन (OMC SX कोब्रा स्टर्न ड्राइव)

एल्युमिनियम OMC SX कोब्रा स्टर्न ड्राइव (१ Sp Spline) प्रोपेलरहरू

स्टेनलेस स्टील OMC SX कोब्रा स्टर्न ड्राइव (१ Sp Spline) प्रोपेलरहरू

.

विषय द्वारा DanetsoftDanang Probo Sayekti प्रेरित Maksimer